Billboardy, bigboardy, megaboardy

Montáž, výlep alebo vyvesenie typizovaných foriem exteriérovej reklamy ako sú billboardy, bigboardy a megaboardy. Ponúkame aj možnosť atypických nadstavieb 2D alebo 3D.