Citylight

Umiestňovanie reklamných pútačov do podsvietených nosičov.