Vlajky

Montáž reklamných vlajok a zástav v nákupných alebo spoločenských centrách.